Vilka är vi

Välkommen till Reklamhuset i Halmstad (“vi”, “oss” eller “företaget”). Vi specialiserar oss på profilreklam, trycksaker och digital marknadsföring. Vår målsättning är att erbjuda högkvalitativa produkter och tjänster till våra kunder.

Kontaktinformation

Företagets namn: Reklamhuset PRINTIA AB
Webbplats: https://reklamhuset.nu/
Företagets adress: Verkstadsgatan 8A, 302 62 Halmstad
Juridisk adress: Verkstadsgatan 8A, 302 62 Halmstad
Företagets Organisationsnummer: 556472-1909
Kontakt E-post: info@reklamhuset.nu
Kontakt Telefon: 035-13 00 56

Vårt syfte med insamling av personuppgifter

Vi samlar in och använder användarnas personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster på ett effektivt och säkert sätt. De primära syftena med vår insamling av personuppgifter inkluderar, men är inte begränsade till:

 1. Leverera produkter och tjänster.
 2. Tillhandahålla kundtjänst.
 3. Skicka marknadsföringsmaterial (med ditt samtycke).
 4. Förbättra webbplatsen.
 5. Följa lagliga skyldigheter.

Vilka personuppgifter samlar vi in

För att kunna uppfylla de ovan nämnda syftena kan vi samla in följande typer av personuppgifter:

 • Namn, e-postadress och telefonnummer.
 • Betalningsinformation och adress.
 • IP-adresser för att förstå användarinteraktioner och skydda våra system.

Dataskydd och säkerhet

Vi vidtar åtgärder för att skydda användarnas personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse. Vi använder säkra tekniska och administrativa metoder för att skydda din information och våra system.

Delning av personuppgifter

För att kunna driva vår verksamhet kan vi behöva dela vissa personuppgifter med tredje parter. Sådana tredje parter inkluderar:

 • Google, HotJar och WordPress samt tillhörande tillägg för WordPress: Dessa tjänster hjälper oss att förstå och förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.

Vi ser till att våra samarbetspartners följer strikta dataskyddsnormer och använder dina personuppgifter endast för att utföra de tjänster de tillhandahåller åt oss.

Dataskyddsrättigheter

Du har vissa rättigheter när det gäller dina personuppgifter, inklusive rätten att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter eller har några frågor om vår behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss (kontaktinformation finns längst ned i denna Integritetspolicy).

Ändringar i denna Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan för att återspegla förändringar i vår verksamhet eller gällande lagar och regler. Eventuella ändringar i denna Policy kommer att publiceras på vår webbplats. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar vår Integritetspolicy för att hålla dig informerad om hur vi hanterar personuppgifter.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Vi samlar in olika typer av personuppgifter från användare och webbplatsbesökare för att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster på ett säkert och effektivt sätt. Nedan beskriver vi de personuppgifter vi samlar in och de olika syftena med vår datainsamling:

 1. Namn, telefonnummer och mejladress: Dessa uppgifter samlas in när användare kontaktar oss via kontaktformulär, eller deltar i våra evenemang. Syftet är att kunna kommunicera med användarna, hantera beställningar och leveranser, samt tillhandahålla kundsupport.
 2. IP-adress: Vi samlar in IP-adresser för att förstå hur användare interagerar med vår webbplats och för att säkerställa webbplatsens integritet och skydd mot otillåten åtkomst.
 3. Inmatade texter från formulär: Om användare deltar i enkäter, feedbackformulär eller liknande, samlar vi in de inmatade texterna för att förbättra våra tjänster och anpassa innehållet efter användarnas behov och önskemål.
 4. Beteende på hemsidan: Vi använder analysverktyg, cookies och liknande tekniker för att samla in information om användares beteende på vår webbplats. Syftet är att förstå användarpreferenser, optimera webbplatsens design och funktionalitet, samt förbättra användarupplevelsen.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner användarna vår datainsamling och lagring enligt denna Integritetspolicy. Genom att använda cookies på webbplatsen samlar vi in användarens samtycke för insamling av icke-nödvändiga cookies i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Tredje part och tillägg

Vi kan använda tredje partstjänster, inklusive analysverktyg och inbäddat innehåll från tredje part, för att förbättra våra tjänster och webbplatsens funktionalitet. Dessa tredje parter kan också samla in användaruppgifter i enlighet med sina egna dataskyddspolicys. Vi strävar alltid efter att arbeta med pålitliga och säkra tredje parter som följer tillämpliga dataskyddsregler.

Användarval och rättigheter

Användare har rätt att välja vilka personuppgifter de delar med oss. Vissa delar av vår webbplats kan vara tillgängliga utan att lämna personlig information, medan vissa tjänster och funktioner kan kräva att användare ger viss information för att kunna användas fullt ut. Användare har också rätt att återkalla sitt samtycke när som helst genom att kontakta oss (kontaktinformation finns längst ned i denna Integritetspolicy).

Kommentarer

På vår webbplats tillåts inte kommentarer att lämnas på inlägg eller sidor. Det innebär att ingen information samlas in via kommentarer.

Media

Bilderna som visas på vår webbplats är exklusivt ägda av oss och skyddade av upphovsrättslagar och andra tillämpliga lagar om immaterialrätt. Dessa bilder är avsedda att vara tillgängliga för allmänheten för informativa och illustrativa ändamål. Användare har inte möjlighet att ladda upp egna mediafiler på vår webbplats.

Vi strävar alltid efter att använda endast de bilder och mediafiler som är relevanta för vår verksamhet och som inte innehåller någon känslig information. Som fullständig ägare av rättigheterna till dessa bilder och mediafiler har vi befogenhet att reglera deras användning och distribution enligt våra egna villkor och gällande lagar.

All obehörig användning, kopiering, distribution eller modifiering av våra bilder och mediafiler är strängt förbjuden och kan leda till rättsliga åtgärder enligt gällande lagstiftning.

Kontaktformulär

På vår webbplats använder vi ett tillägg för kontaktformulär som möjliggör för användare att skicka meddelanden till oss. När någon skickar in ett kontaktformulär samlar vi in följande personuppgifter:

 • Namn
 • Mejladress
 • Telefonnummer
 • Meddelande

Syftet med att samla in dessa uppgifter är att kunna kommunicera med användare, hantera förfrågningar och ge kundtjänststöd. Vi använder också uppgifterna för försäljningssyfte och marknadsföring när användare använder kontaktformuläret för att informera dem om våra produkter och tjänster.

Uppgifterna som samlas in via kontaktformuläret sparas tills de inte längre anses vara nödvändiga för ovan nämnda syften, eller tills dess att användaren begär att uppgifterna tas bort. Vi respekterar användarnas rätt till integritet och strävar efter att uppfylla sådana begäranden så snart som möjligt.

Cookie-filer

Vår webbplats kan använda olika typer av cookie-filer, inklusive dem som skapas av våra tillägg, sociala medier, och analysverktyg, samt Google Ads. Här är en lista över de cookie-filer som kan genereras:

Sociala medier:

Vi har tidigare använt en sociala medier-integration från Meta, men den är inte aktiv för närvarande och skapar inte längre cookie-filer.

Analysverktyg:

Följande analysverktyg används på vår webbplats och kan generera cookie-filer:

 • Google Analytics: Dessa cookie-filer används för att samla in information om hur användare interagerar med webbplatsen, inklusive antalet besökare, sidvisningar, källor till trafik och andra användningsmönster. Informationen används för att förbättra webbplatsens funktionalitet och användarupplevelse.
 • HotJar: Dessa cookie-filer används för att samla in anonymiserade data om användarinteraktioner med webbplatsens sidor. Detta hjälper oss att förstå hur användare navigerar och interagerar med webbplatsen, vilket i sin tur leder till förbättringar av användarupplevelsen.
   

Google Ads:

Vi använder följande Google Ads cookie-filer:

 • Google Ads Remarketing Tag: Dessa cookie-filer används för att visa annonser för användare som har besökt vår webbplats tidigare, när de surfar på andra webbplatser på Google Display-nätverket. Användarna får annonser som är relevanta för deras tidigare interaktioner med vår webbplats.
 • Google Ads Conversion tracking Tag: Dessa cookie-filer används för att spåra konverteringar och mäta resultatet av våra annonser på Google. De hjälper oss att analysera hur olika annonser påverkar användarbeteende och hur effektiva våra marknadsföringskampanjer är.
   

Observera att vi även använder Google Tag Manager för att hantera dessa analysverktyg, vilket i sin tur skapar cookie-filer för att förbättra och effektivisera spårningen av användaraktivitet.

För mer detaljerad information om specifika cookie-filer som används på vår webbplats, rekommenderar vi att du granskar webbläsarens cookie-inställningar eller konsulterar respektive verktygsdataskyddspolicy.

Analys

Vi använder följande lösningar för trafikanalys på vår webbplats:

Google Analytics:

Vi använder Google Analytics för att samla in information om hur användare interagerar med webbplatsen, inklusive antalet besökare, sidvisningar, källor till trafik och andra användningsmönster. Informationen hjälper oss att förbättra webbplatsens funktionalitet och användarupplevelse. Observera att Google Analytics genererar cookie-filer för att spåra användaraktivitet. För mer information om hur Google Analytics samlar in och använder data, vänligen besök Googles integritetspolicy.

För Googles integritetspolicy, besök här https://policies.google.com/privacy?hl=sv

HotJar:

Vi använder HotJar för att förstå hur användare navigerar och interagerar med webbplatsens sidor. HotJar samlar in anonymiserad data om användarinteraktioner, vilket hjälper oss att förbättra användarupplevelsen. Läs HotJars integritetspolicy för mer information om hur de samlar in och använder data.

För HotJars integritetspolicy, besök här https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Möjlighet att frånsäga sig spårning:

Vi respekterar våra användares integritet, och om du inte önskar att ditt beteende på vår webbplats spåras för analysändamål, kan du inaktivera detta genom att neka användningen av cookies i din webbläsare. Observera att detta kan påverka vissa funktioner på webbplatsen.

För mer detaljerad information om vår användning av trafikanalysverktyg och hur du kan frånsäga dig spårning, vänligen besök vår Cookie-policy.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Vi värdesätter din integritet och strävar efter att endast behålla dina personuppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges i vår Integritetspolicy. Nedan finns information om hur länge vi sparar olika typer av personuppgifter:

Kontaktformulär:

Uppgifter som samlas in via vårt kontaktformulär behålls så länge som de anses vara nödvändiga för att uppfylla syftet med kontakten och för att kunna ge dig den bästa möjliga kundservice. När ändamålet är uppnått och vi inte längre behöver uppgifterna för att hantera din förfrågan eller fråga, raderas de eller anonymiseras för att skydda din integritet.

Analysposter:

Vi behåller våra analysposter så länge de anses vara nödvändiga för att hjälpa oss förbättra och optimera vår webbplats. Dessa poster används för att förstå användarbeteende och preferenser, vilket i sin tur leder till förbättringar av användarupplevelsen. Om du inte längre önskar att ditt beteende på webbplatsen analyseras, kan du inaktivera cookies i din webbläsare eller använda verktyg för att hantera spårning.

Vilka rättigheter du har över dina data

Som kund hos oss har du vissa rättigheter avseende dina personuppgifter enligt gällande dataskyddsregler. Dessa rättigheter inkluderar:

Åtkomst och korrigering:

Du har rätt att begära åtkomst till de personuppgifter vi har om dig. Om någon av dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller föråldrade, har du även rätt att begära att vi rättar dem.

Radering:

Om du inte längre önskar att vi behandlar dina personuppgifter eller om behandlingen inte längre är nödvändig för de ändamål som de samlades in för, har du rätt att begära radering av dina uppgifter.

Begränsning av behandling:

Du kan begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, till exempel om du ifrågasätter riktigheten av uppgifterna eller om behandlingen är olaglig.

Invändningar:

Om vi behandlar dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse, har du rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter på grund av din specifika situation. Vi kommer då att sluta behandla uppgifterna om det inte finns tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.

Dataportabilitet:

Om du har tillhandahållit dina uppgifter till oss och behandlingen baseras på samtycke eller avtal, har du rätt att få ut dina uppgifter i ett strukturerat, maskinläsbart format.

Återkallande av samtycke:

Om behandlingen av dina uppgifter baseras på samtycke, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet påverkar inte lagligheten av behandlingen som utfördes innan samtycket återkallades.

Hur du kan utöva dina rättigheter:

För att utöva dina rättigheter enligt ovan, ber vi dig kontakta oss via mejl eller telefon. Vi kommer att behandla din förfrågan med högsta prioritet och i enlighet med tillämpliga dataskyddsregler.

Observera att vi kan behöva verifiera din identitet innan vi hanterar din förfrågan. Vi strävar efter att svara på din förfrågan inom en rimlig tidsram.

Vart dina uppgifter skickas

Vi värnar om säkerheten för dina personuppgifter och strävar efter att säkerställa att de behandlas med omsorg och i enlighet med gällande dataskyddsregler. Ibland kan det vara nödvändigt för oss att använda tredjepartstjänster eller leverantörer för att utföra vissa funktioner på vår webbplats. I vissa fall kan dessa tjänster innebära dataöverföringar utanför Europeiska Unionen.

Vi vill försäkra dig om att vi vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt, även när de överförs utanför Europeiska Unionen. När sådana överföringar sker, samarbetar vi endast med väletablerade parter som har tillräckliga garantier för att skydda dina uppgifter.

Dessa garantier kan inkludera:

 • Avtal och koncernregler: Vi säkerställer att våra tredjepartsleverantörer har fullständiga avtal som reglerar hanteringen av personuppgifter, och att dessa avtal följer de europeiska dataskyddsstandarderna. Detta innebär att dina rättigheter och integritet skyddas på samma sätt som om dina uppgifter fanns kvar inom Europeiska Unionen.

Vi vill betona att vi endast överför dina personuppgifter utanför Europeiska Unionen när det är nödvändigt för att utföra de tjänster eller funktioner som du har begärt, och vi säkerställer att det görs med lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med gällande dataskyddsregler.

Om du har några frågor eller funderingar om dataöverföringar utanför Europeiska Unionen eller våra dataskyddsåtgärder, är du välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon.

Kontaktinformation

Om du har några frågor eller funderingar angående behandlingen av dina personuppgifter eller vill utöva dina dataskyddsrättigheter, är du välkommen att kontakta oss. Vi värdesätter din integritet och vi strävar efter att ge dig den bästa möjliga support och hjälp.

För integritetsfrågor, kontakta oss på:

 • Mejladress: info@reklamhuset.nu
 • Telefonnummer: 035-13 00 56

Ansvarig personuppgiftsombud är Fanar Alkass och är redo att hjälpa dig med alla frågor relaterade till integritet och dataskydd.

Vi besvarar vanligtvis dina förfrågningar inom en rimlig tidsram, och vi strävar efter att lösa eventuella problem eller frågor på ett professionellt och ansvarsfullt sätt.

Ytterligare information

Vi använder vår webbplats för kommersiella ändamål och genomför därmed mer omfattande insamling och bearbetning av personuppgifter för att stödja vår verksamhet. Din integritet är vår prioritet, och vi vill vara transparenta med hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med vår kommersiella verksamhet.

Datainsamling för kommersiella ändamål:

Vi samlar in personuppgifter från dig när du registrerar dig för våra tjänster, gör köp av produkter eller tjänster, samt när du kontaktar oss för support eller förfrågningar. Dessa uppgifter inkluderar namn, mejladress, telefonnummer, faktureringsadress och eventuell annan information som du väljer att ge oss.

Användning av insamlade uppgifter:

De personuppgifter vi samlar in används för att hantera dina beställningar, leverera produkter eller tjänster, samt för att kommunicera med dig angående dina förfrågningar och supportärenden. Vi kan också använda anonymiserade och aggregerade data för analys och förbättring av våra tjänster och erbjudanden.

Datasäkerhet och skydd:

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller förändring. Endast auktoriserad personal har tillgång till dina uppgifter, och vi använder säkerhetsåtgärder för att skydda vår infrastruktur mot säkerhetsincidenter.

Dataskyddsöverensstämmelse:

Vi följer tillämpliga dataskyddsregler och lagar för all behandling av personuppgifter. Om du har några frågor eller funderingar angående vår hantering av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon.

Hur vi skyddar din information

Vi värnar om säkerheten för dina personuppgifter och har vidtagit olika åtgärder för att säkerställa att din information är skyddad på bästa möjliga sätt. Vi tar dataskydd på allvar och strävar efter att följa de bästa praxis för informationssäkerhet. Här är några av de åtgärder vi har implementerat:

Tekniska åtgärder:

 • Kryptering: Vi använder krypteringstekniker för att skydda känslig information såsom lösenord och betalningsuppgifter. Detta gör att dina uppgifter förblir säkra under överföring och lagring.
 • Brandväggar och säkerhetsservrar: Vi har installerat brandväggar och säkerhetsservrar för att skydda vår webbplats och nätverk från obehörig åtkomst och potentiella hot.
   

Säkerhetsåtgärder:

 • Regelbundna säkerhetskopior: Vi genomför regelbundna säkerhetskopieringar av våra data för att säkerställa att vi kan återställa informationen om något oförutsett skulle inträffa.
 • Åtkomstkontroller: Endast auktoriserad personal har åtkomst till dina personuppgifter. Vi implementerar strikta åtkomstkontroller för att säkerställa att dina uppgifter hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
   

Utvärdering av påverkan från integritetsfrågor:

Vi har inte genomfört någon specifik utvärdering av påverkan från integritetsfrågor på vår webbplats. Men vi strävar alltid efter att förbättra vår dataskyddspraxis och kan genomföra sådana utvärderingar i framtiden för att säkerställa att vi uppfyller de högsta standarderna för informationssäkerhet.

Vi är stolta över att skydda din information och din integritet är vår prioritet. Om du har några frågor eller funderingar om vår dataskyddspraxis, är du välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon.

Vilka procedurer vi har för dataläckor

Vi värnar om säkerheten för dina personuppgifter och vidtar åtgärder för att minimera risken för dataläckor och potentiella säkerhetshändelser.

Rapportering av misstänkta dataläckor:

Om du misstänker eller upptäcker en dataläcka eller säkerhetsincident, uppmanar vi dig att omedelbart kontakta oss via mejl eller telefon. Våra kontaktuppgifter finns tillgängliga på vår webbplats, och vi behandlar sådana rapporter som prioriterade ärenden.

Respons och åtgärder:

Vi utreder noggrant alla rapporter om misstänkta dataläckor eller säkerhetshändelser och vidtar omedelbart lämpliga åtgärder för att lösa problemet och begränsa eventuella skador. Vi samarbetar även med relevanta myndigheter och dataskyddsmyndigheter om det krävs enligt tillämpliga lagar och regler.

Belöningar för hittade programfel:

Även om vi för närvarande inte erbjuder några belöningar eller incitament för att rapportera programfel eller sårbarheter, uppskattar vi alla bidrag som hjälper oss att förbättra vår webbplats och säkerhet. Om du har identifierat en sårbarhet eller ett programfel, är du välkommen att rapportera det till oss, och vi kommer att hantera det med stort intresse.

Vi strävar alltid efter att upprätthålla den högsta säkerhetsnivån för dina personuppgifter och är dedikerade till att skydda din integritet. Om du har några frågor eller misstankar om dataläckor, är du välkommen att kontakta oss.

Från vilka utomstående parter vi tar emot data

Vår webbplats kan ta emot data om användare från utomstående parter, inklusive Google, Meta och HotJar, i samband med kampanjer av annonsering och förbättring av webbplatsens användarupplevelse. Dessa utomstående parter kan samla in viss information om användarnas aktiviteter på vår webbplats för att möjliggöra relevant annonsering och förstå hur användare interagerar med webbplatsen.

Exempel på data som kan tas emot från utomstående parter inkluderar:

 • Demografisk information (ålder, kön, geografisk plats, etc.)
 • Webbplatsens aktivitet (såsom sidvisningar, klick, interaktion med annonser, beteende på webbplatsen)
 • Teknisk information (IP-adress, webbläsartyp, enhetsinformation)

Vi vill betona att vi inte delar några personligt identifierbara uppgifter (PII) med utomstående parter utanför det som krävs för annonseringsändamål och användarupplevelseförbättringar. Vår integritetspolicy gäller fortfarande för all data som tas emot från utomstående parter, och vi vidtar åtgärder för att säkerställa att den hanteras i enlighet med vår policy.

Datahantering från utomstående parter:

Vi hanterar data som tas emot från utomstående parter på ett ansvarsfullt sätt. Informationen används för att förbättra våra kampanjer, tillhandahålla relevant annonsering och optimera användarupplevelsen på vår webbplats. Vi säljer inte, hyr inte ut och delar inte personlig information med tredje part för deras egna marknadsföringsändamål.

Hantering av dataskydd och användarval:

Vi erbjuder för närvarande inte användarna möjligheten att hantera eller välja bort datainsamling från utomstående parter. Om detta ändras i framtiden kommer vi att uppdatera vår integritetspolicy och informera användarna om dessa möjligheter.

Om du har några frågor eller funderingar om hur vi hanterar data från utomstående parter, är du välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon.

Vilket automatiserat beslutsfattande och/eller profilskapande vi gör med våra användaruppgifter

Vår webbplats använder profilskapande för att förbättra användarupplevelsen och erbjuda skräddarsydd information och tjänster. Profilskapande innebär att vi samlar in och analyserar viss information om våra användare för att skapa profiler baserade på deras preferenser, intressen och behov. Denna information inkluderar namn, adress, mejladress, telefonnummer samt data om maskiner som användaren eventuellt har angett.

Automatiserat beslutsfattande:

Det är viktigt att notera att vi inte använder någon form av automatiserat beslutsfattande som påverkar våra användare. Alla beslut som rör användarnas interaktion med vår webbplats och tjänster görs av våra mänskliga medarbetare för att säkerställa rättvisa och insyn i vårt arbete.

Profilskapande och användarrättigheter:

Profilskapande syftar till att skapa en mer relevant och personlig användarupplevelse genom att erbjuda skräddarsydd information och tjänster baserade på användarnas preferenser. Vi säljer inte, hyr inte ut och delar inte personlig information med tredje part för deras egna marknadsföringsändamål.

Vi respekterar våra användares integritet och rättigheter, och om någon användare önskar granska eller ändra sina profiler, är du välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon. Vi hjälper gärna till med att uppdatera eller ta bort eventuella profiler efter användarens önskemål.

Viktigt: Vi genomför inget automatiserat beslutsfattande, vilket innebär att alla beslut som rör användarna och deras profiler görs med mänsklig inblandning för att säkerställa transparens och en rättvis behandling av våra användare.